Blik op werk keurmerk voor NT2

Met het Blik op Werk Keurmerk weet u dat een taal- of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. Bovendien kunt u alleen via een school met het Blik op Werk keurmerk aanspraak maken op een DUO lening om Nederlands te leren.

Kwaliteit

Bij Taal plus Talent werken gekwalificeerde NT2 (Nederlands als tweede taal) docenten. Docenten die passen bij de filosofie van Taal plus Talent, die voldoende ervaring hebben met de methode TaalCompleet en met statushouders/inburgeraars. Onze docenten geven gericht uitleg en doen ook oefeningen voor. Vervolgens stimuleren ze de cursist om zelf te oefenen en opdrachten te maken. Verschillen in niveau worden in de klas ondervangen door de docent en door de methode zodat iedereen in de gelegenheid is om zelfstandig te werken.

Uitgangspunt van Taal Plus Talent is dat iedereen het vertrouwen moet hebben of opbouwen om zelfstandig met de taal aan de slag te gaan. Dit opent deuren en creëert mogelijkheden waardoor verdere participatie succesvol is.

Activatie

Naast de docenten hebben cursisten ook contact met trajectbegeleiders die waarborgen dat er genoeg stimulans is om ook buiten de lessen actief met de taal aan de gang te blijven. Dit is een vorm van activatie die erg belangrijk is omdat iedereen zal begrijpen dat je alleen met de contacturen niet heel snel vorderingen zal maken. Trajectbegeleiders van Taal plus Talent hebben affiniteit met NT2 en met statushouders. Daarnaast staan ze midden in de samenleving en in contact met verschillende netwerken. Hierdoor kunnen ze de gids zijn om u te helpen alles wat mogelijk is uit de lessen te halen.

Klassen

Er zitten maximaal 15 cursisten in een klas. Voor alfabetisering is dit zelfs maximaal 10 deelnemers. Er zijn niveauverschillen mogelijk in de groepen maar wij zorgen dat dit acceptabel blijft. Omdat wij met verschillende modules en trajectcontracten werken is het vooraf altijd bekend wat het niveauverschil gaat zijn en of dit wenselijk is.