Speciaal voor de cursist die in zijn of haar land van herkomst niet heeft leren lezen en schrijven? De belemmering van, wel willen maar niet kunnen, meekomen in de maatschappij wordt met deze cursus weggenomen.

Alfabetisering

Analfabetisme is op veel vlakken een belemmering. Bijvoorbeeld tijdens het werken, het invullen van belangrijke papieren, reizen en het helpen van (klein)kinderen met hun huiswerk. Vaak is er een of andere manier gevonden om met de situatie om te gaan maar fijn is het niet om steeds weer de confrontatie aan te gaan met een lastige situatie. Een situatie die overigens goed op te lossen is.

Mensen die wel kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar niet het Nederlandse alfabet (van A tot en met Z) worden anders-alfabeten genoemd. Taal plus Talent biedt oplossingen aan voor beide groepen. Anders-alfabeten kunnen vervolgens doorstromen naar een gewone inburgeringscursus bij Taal plus Talent. Hierbij zullen wij ze voorbereiden op het verplichte inburgeringsexamen.

Methode

Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en/of verstaan gebruiken wij de methode 7/43. Deze methode gaat ervan uit dat cursisten pas kunnen lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema’s. De schijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema’s.