Doel

Cater-inc is een werkfit traject van Taal + Talent en zorgt naast arbeidsritme  voor echte werkervaring in de Horeca en Hospitality. De deelnemers worden opgenomen binnen het werkproces van een grandcafé en doorlopen binnen twee leerlijnen de werkzaamheden van de keuken of de bediening.

Met Cater-inc. maken wij door samenwerking het talent onder werkzoekenden zichtbaar, maken wij de deelnemers bekend met de cateringbranche en met de arbeidsmarkt.

Het traject

Het traject staat onder leiding van een ervaren Kok/leermeester Horeca en een medewerker uit de bediening. De deelnemers ondersteunen de vakkrachten bij de dagelijkse operationele taken in het Grandcafé van VIER te Almere. Het is de bedoeling om elke dag vooruitgang te boeken zodat de afhankelijkheid van de deelnemers steeds verder toeneemt.

Om dit te bereiken worden er theorielessen gegeven en is het halen van sociale hygiëne een must. Naast de theorie zijn er ook praktijklessen alvorens de deelnemers worden ingezet om het geleerde in de praktijk te brengen. Het merendeel van het traject bestaat uit begeleiding van de groep tijdens de praktijk waarbij er drukkere en minder drukke dagen zijn. Het is binnen dit traject niet mogelijk om 1 op 1 begeleiding te krijgen al zijn er natuurlijk wel 1 op 1 momenten om de voortgang binnen het traject te bespreken.

Te behalen certificaten tijdens het traject:

  • Sociale hygiëne
  • Hospitality startbewijs
  • Etiquette van de bediening
  • Omgaan met agressie
  • PiTT (spreekvaardigheid) HORECA & Hospitality

In de praktijklessen wordt o.a. stilgestaan bij de HACCP-normen in een keuken, de snijtechnieken en het opmaken van een bord. De deelnemers die in de bediening werken krijgen trainingen in het omgaan met klanten en de juiste manier om service te verlenen in de bediening.

Tijdens het traject worden de deelnemers begeleidt door een trajectbegeleider. De rol van de trajectbegeleider is het bewaken van de voortgang van de deelnemer. De trajectbegeleider ziet toe op het maken van het huiswerk, de aanwezigheid op de lesdagen en zoekt naar oplossingen voor situaties die mogelijk tot vroegtijdige uitval kunnen leiden. De groep krijgt begeleiding van twee trajectbegeleiders. De trajectbegeleiders zorgen ervoor dat de docenten focus houden op het overbrengen van de lesstof zonder verdere afleiding.