U heeft in uw geboorteland de weg gevonden met de steun van een (onzichtbaar) netwerk. Taal plus Talent is hier uw nieuwe netwerk zodat u binnen een redelijke termijn volwaardig kunt deelnemen (participeren) in de Nederlandse maatschappij.

Wij bieden een complete inburgeringscursus aan en begeleiden u om een nieuw netwerk op te bouwen en bij het vinden van werk of verder scholing.

Methode Taalcompleet

Bij het leren van de Nederlandse taal hanteert Taal plus Talent de methode “TaalCompleet”.

TaalCompleet is een methode die werkt volgens het ABCD-model.  A: aanbod van nieuwe woorden en formuleringen, B: toepassen/inslijpen van nieuwe woorden formuleringen, C: gestuurde productie/gesprekstof en D: vrije productie/gesprekstof.

Taal plus Talent kiest voor TaalCompleet omdat in deze methode er veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. U werkt aan uw studievaardigheden, waardoor u weet waar u op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De methode is uitermate geschikt voor leren in de klassikale lessen, in kleine groepjes of individueel. Er is een EOL (elektronische Leeromgeving) vol met online opdrachten, waardoor er ook zelfstandig thuis gewerkt kan worden; u ontvangt indien nodig een studie laptop om gebruik te kunnen maken van de EOL.

Duur van uw inburgeringscursus

Taal plus Talent biedt alle trajecten aan op basis van kwartaalcontracten met 9 uren les per week. De lesuren bieden wij aan in twee of in drie dagdelen. Het vaststellen van uw niveau is erg belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de tijd die u nodig heeft om te slagen voor het examen. Om een volledige cursus te volgen zijn meerdere kwartaalcontracten nodig. De meeste mensen hebben ongeveer een jaar nodig om het examen te halen. Dit wil zeggen vier kwartaalcontracten met in elk kwartaal een ander thema.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

ONA is een onderdeel van de inburgering en verplicht als u volgens de wet vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent of als u wilt naturaliseren en u bent na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden.  De module ONA is opgenomen in het aanbod van Taal plus Talent en bieden wij aan vanaf het A2 niveau en hoger.

Het ONA examen gaat over werken en werk zoeken en wordt mondeling afgenomen bij DUO. ONA wordt bij Taal plus Talent in 58 uur gegeven. U moet een portfolio maken, dit bestaat uit het invullen van 8 resultaatkaarten, 2 vacatures, een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae. Wij zorgen daarnaast voor een echt aanbod van relevante workshops en indien gewenst voor bemiddeling naar werk. Uw portfolio wordt naar DUO gestuurd en daar beoordeeld. U krijgt een uitnodiging van DUO om het examen te doen. Tijdens dit examen moet u vertellen en vragen beantwoorden over uw portfolio.